Vrijwilligers gezocht

De vrijwilligers zijn onlosmakelijk verbonden bij al onze activiteiten. 
Zij zijn onmisbaar om alles goed te laten lopen.
Niet alleen modelbouwers die diorama's bouwen maar ook vaklui die sleutelen in de werkplaats aan een oude DAF. Kortom; zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en het onderhoud van het terrein en de collectie van het museum.
 
Alle vrijwilligers zijn vrij zich te organiseren en mee te praten over beleid en visie.