Diorama's

In het museum wordt een stuk belangrijke wereld- en regionale militaire geschiedenis te visualiseren in beeld en geluid, maar voornamelijk op door modellen op schaal! Zo worden bijzondere veldslagen uitgebeeld, maar ook opmars van legergroepen, strijdtonelen, straatgevechten in belangrijke steden, oorlogsvliegvelden en meer. Zo zal je o.a. de Tweede Wereldoorlog beleven ter land, ter zee en in de lucht en wordt je bekend met de regionale geschiedenis van het Duitse ‘Luftwaffe’ vliegveld dat in de buurt gevestigd was. Ook aandacht voor de Nederlandse defensie na WOII: de koude oorlog, de kazernes rondom Havelte en UNIFIL operaties.